Placené výkony

      

 •  Lékařské potvrzení na řidičský průkaz 
150,-
 •  Rozšíření řidičského průkazu 
80,-
 •  Lékařské potvrzení průkazu karate 
50,-
 •  Vystavení zdravotního průkazu 
50,-
 •  Potvrzení ke studiu 
20,-
 •  Potvrzení do mateřské školy 
20,-
 •  Potvrzení na dětský tábor, lyžařský výcvik 
20,-
 •  Vstupní a výstupní prolídka do zaměstnání 
200,-
 •  Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 
200,-
 •  Aplikace nadstandartního očkování 
100,-
 •  Aplikace náušnic 
100,-
 •  Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 
100,-
 •  Administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí 
50,-Copyright © 2013 

(Webmann)