ADHD – hyperkinetická porucha

 

1.Průběh nemoci 
2.Proč je důležité děti s ADHD léčit?
3.Komplexní léčba
 

 

1. průběh nemoci

 Většinou se toto dítě trochu liší již v mateřské školce.Je zbrklé, neposedné,nerespektuje režim a nesoustředí se na naročnější úkoly.Někdy může být navíc i nešikovné.I když se dítě do školy těší,téměř vždy se pro něj i pro rodiče po několika dnech školní docházka stává katastrofou.Dítě není schopno se podřídit řádu,neumí poslouchat, je podrážděné.Jeho činy jsou náhlé a překotné.Roztěkanost mu kazí prospěch.

 

2. Proč je důležité děti s ADHD léčit?

Neléčené dítě,jakkoliv inteligentní,obtížněji zvládá školu a často nedosáhne takového vzdělání, na které má talent a vlohy.U dítěte s ADHD bez léčby bývají vztahy s vrstevníky problematické a nenaplněné.Dítě i jeho rodina a okolí bývá frustrováno z častých neúspěchů a konfliktů.Tato porucha se může kolem12. roku věku do jisté míry upravit,ale ve více než v polovině případů přetrvává až do dospělosti.Prokázaná nerovnováha odlišných funkcí mozku,které řídí pozornost a aktivitu, může být u dětí trpících ADHD účinně vyvážena léčebnými postupy.Díky léčbě se dítě může lépe soustředit, zbavit se neklidu a snáze se zařadit do kolektivu vrstevníků.V neposlední řadě může lépe využít svých schopností ve škole i doma.

 

3. Komplexní léčba

 

Po stanovení diagnózy ADHD vypracuje pedopsychiatr léčebný plán, na kterém se domluví s rodiči a který se skládá z několika přístupů:

 Léčba farmakologická – Existují účinné léky, které vyrovnávají odchylné reakce mozkové činnosti u ADHD. Tyto léky předepisuje pedopsychiatr. Jejich cílem není dítě utlumit, ale ovlivnit činnost mozku tak, aby se dítě zbavilo vnitřního neklidu.

 Léčba psychoterapeutická – Sestává z pohovorů psychoterapeuta s dítětem a rodinou.Při setkáních se používají různé přístupy, včetně kreslení,her a relaxačních cvičení.Cílem je povzbudit vzájemnou spolupráci,posilovat sebevědomí dítěte a zlepšit komunikaci s okolím.

 Léčba režimová – Spočívá v systémové změně režimu v rodině a ve škole tak, aby více vyhovoval potřebám dítěte s ADHD.Psychoterapeut pomáhá lépe zorganizovat čas, rozdělit a utřídit domácí i školní práci. Společně s rodiči se snaží dítě motivovat a odměňovat. Na úpravě režimu by měla spolupracovat celá rodina, ale také škola.

 Nemějte strach oslovit nás v naší ambulanci, rádi vám pomůžeme řešit tuto poruchu ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou.       Copyright © 2013 

(Webmann)