Ordinační hodiny

   

   

  


Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb.

Jako poskytovatelka zdrav. služeb Vám dle ust. §59 ods. 1 zákona č. 372/2011 o zdr. službách oznamuji, že ke dni 31.8.2023 ukončím poskytování zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro děti a dorost.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli zdrav. služeb lze předložit v ordinaci na adrese: Zahradní 240, Proseč v termínu do 31.8.2023.

Nepředaná zdrav. dokumentace bude po tomto datupředána odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11

Na místo oznamovatelky není v době podání oznámení žádná náhrada.

 

    

   

               

 

           

 

 

 

 

 

          

 

            

 

 

 

    

 

Pondělí: 7:00 - 10:00 nemocní 10:00 - 13:00 zvaní  
Úterý:  11:00 - 14:00 nemocní 14:00 - 16:00 poradna 16:00 - 18:00 zvaní
Středa: 7:00 - 10:00 nemocní 10:00 - 13:00 zvaní  
Čtvrtek: 7:00 - 10:00 nemocní  10:00 - 12:00 zvaní   
Pátek: 7:00 - 10:00 nemocní 10:00 - 13:00 zvaní  Copyright © 2013 

(Webmann)