Placené výkony

      

  •  Aplikace depotní antikoncepce i.m.
50,-
  •  Jednorázová postkoitální antikoncepce 
100,-
  •  Zavedení depotní antikoncepce s.c. 
50,-
  •  Aplikace depotní hormonální substituce
50,-
  •  Předpis léků k oddálení menzes na žádost ženy
50,-
  •  Sepsání žádosti k přerušení těhotenství
300,-
  •  Vstupní prohlídka do zaměstnání
100,-
  •  Administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí
50,-Copyright © 2013 

(Webmann)